skip to Main Content

Regler for innhenting av politiattest

Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger fra alle personer over 15 år som
utfører oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold ovenfor mindreårige eller
personer med utviklingshemming. Dette gjøres her: https://attest.politi.no/ , men først må du
sørge for å få bekreftelse fra styreleder, Bjørn Granum. Bekreftelsen (vedlagt under) legges
ved søknaden ved digital søknad.

Politiattest skal omsøkes av alle som får sitt første tillitsverv som: trener, lagleder og dommer,
i Vikhammer håndballklubb, så snart vervet påbegynnes. Attesten gjelder så lenge en
fortsetter i sitt verv eller tilsvarende verv. Når en avslutter en lengre periode med verv i
Vikhammer håndballklubb, og ikke planlegger å komme tilbake (på en stund), så sendes en
epost til styreleder, for at vi kan slette deg fra listen over aktive politiattester.

Den som plikter å fremlegge politiattest, må selv sende søknaden til politiet. Innhenting av
politiattest er gratis. Dette gjøres elektronisk. For alle alle mellom 15-18 år må det vedlegges
en fullmakt fra foresatte og personer under 18 år kan ikke søke elektronisk. Søknad skal da
sendes per post til følgende adresse:

Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
Postboks 113
9951 Vardø
Tlf.: 78 98 93 60 (mellom kl. 10.00 og 14.00).

Politiattestskjema finner du her : https://www.politi.no/vedlegg/skjema/Vedlegg_2018.pdf

Øverst i søknadsskjemaet må du sette “Politimesteren i Østfinnmark politidistrikt” som
mottaker av søknaden.

NB! Når godkjent politiattest kommer i retur skal denne forevises til:

Vikhammer håndballklubb v/styreleder
Bjørn Granum

Vedlegg:
Bekreftelse på formål med politiattest

Back To Top
×Lukk søkefelt
Søk